DJS Buzău funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea AGENTIEI NATIONALE PENTRU SPORT şi are ca obiect principal de activitate organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de şi pentru tineret, a acţiunilor culturale, artistice, distractive, educative, turistice interne şi internaţionale, sportive şi de agrement pentru copii şi tineri.
Atribuţiile principale ale DJS Buzău:

 • aplică Programul de guvernare, strategia si programele în domeniu, la nivel local;
 • elaborează pe baza metodologiei, a programelor în domeniu şi a consultării cu instituţiile şi autorităţile locale, serviciile publice deconcentrate, structurile de şi pentru tineret, precum şi cu alte persoane fizice si juridice cu atribuţii şi preocupări în domeniu, calendarul anual de acţiuni de tineret proprii şi în parteneriat
 • elaborează documentaţia aferentă acţiunilor de tineret;
 • colaborează, cooperează şi dezvoltă parteneriate cu persoane fizice şi juridice în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniu;
 • oferă informaţii şi acordă consultanţă în domeniu;
 • organizează, participă, monitorizează şi evaluează acţiunile în domeniu;
 • colaborează cu direcţiile de specialitate din aparatul propriu şi în vederea îndeplinirii atribuţiilor în domeniu;
 • organizează baza de date si elaborează analize, sinteze şi rapoarte în domeniu;
 • organizează activităţi în centrele de agrement pentru tineret, structuri fără personalitate juridica în subordinea directiilor;
 • iniţiază şi organizează cercuri artistice, cenacluri, cursuri, ateliere de creaţie;
 • utilizeaza centrele de agrement pentru tineret în scopul desfăşurării de activităţi recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii şi tineret;
 • organizează tabere tematice, seminarii, cursuri pentru educaţia nonformală pentru copii şi tineri