0 Comments

Documentul aici ….

     Rezultatul selectiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier I superior în cadrul Compartimentului Financiar-Buget-Plăţi organizat în data de 02.07.2021-proba scrisă.
     În conformitate cu art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecţiei dosarelor de înscriere:

 Nr.crt. 

 Numele si prenumele

candidatului 

  Funcţia publica pentru  

care candidează

  Rezultatul selecţiei  

dosarului

1.

SOARE MARIA

Consilier I superior

ADMIS

     Candidatul declarat admis va susţine proba scrisă în data de 02.07.2021 ora 09:00, la sediul D.J.S.T. Buzău din str. Mesteacănului, nr. 20.

     Afişat astăzi, 25.06.2021, ora 12:00 la sediul D.J.S.T. Buzău şi pe site-ul instituţiei.